Periodieke keuring brandblussers

Wij kunnen instaan voor het jaarlijks nazicht en onderhoud van zowel de bestaande, als nieuwe brandblusapparaten. Het nazicht en onderhoud zal uitgevoerd worden onder strikte voorwaarden volgens de Belgische Norm NBN S21-050.

Door ons krijg je jaarlijks een volledig gedetailleerd attest van nazicht, goed voor uw verzekeringsorganisme, met de volgende aanduidingen betreffende de plaats van de toestellen : Blok, verdiep, plaats van opstelling, merk, type, aantal, Benor-nummer, opmerkingen, bouwjaar, vervaljaar en uiteraard de prijs.

Al onze toestellen zijn NVBB, BENOR en CE gekeurd.

Het jaarlijks onderhoud van brandbestrijdingsmiddelen is verplicht voor bedrijven en aan te raden voor particulieren.

Wij zijn een door Apragaz erkend bedrijf en keuren alles volgens de opgelegde normen.